บริษัท โฟรดี วิซ จำกัด

2/17 ซอยชัยพฤกษ์ 2 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กทม 10240

4D Viz Co., Ltd.

2/17 Soi iChaiyapruk 2, Ramkamhaeng Rd. Sapansung Bangkok 12040

Tel/Fax 02-368-4108 Mobile 081-818-1712
e-mail fourdeeviz@fourdee.co.th, fourdeeviz@yahoo.com